Op 17 november heeft onze predikant Thijs van de Kamp zijn afscheidspreek gehouden.

Het was een mooie dienst, waarin hij ons als gemeente en hemzelf als aanstaand predikant in Winsum aanspoorde met een tekst uit het bijbelboek Haggaï: Werk door want God is met ons (Haggaï 2: 4).

Een lang gekoesterde wens van Thijs ging in vervulling: hij mocht meespelen met de Band tijdens het lied “Tienduizend redenen tot dankbaarheid”.

Wil je de preek nog een keer naluisteren, dan kan dit via de opname van de Ankergemeente.