In de gemeentevergadering van 13 februari is in de stemming gebleken dat we dominee Huib Boersma als deeltijd predikant zullen gaan beroepen.

Het proces van beroepen is inmiddels in gang gezet. Concreet betekent dit dat in de afgelopen weken de beroepingsbrief is opgesteld en dat deze aan Huib Boersma is overhandigd. Hij heeft het beroep aangenomen. Omdat het een deeltijdaanstelling betreft was toestemming van de classis nodig. Deze is inmiddels ook gekregen.

Dat betekent dat we als gemeente weer een predikant hebben! De datum van de intrede zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Dominee Boersma is al langer aan onze gemeente verbonden als (deeltijd) predikant in de Penitentiaire Inrichting in Leeuwarden. Ook is hij momenteel pastoraal ouderling. We zijn dankbaar dat we op deze bijzondere manier nog een beroep op hem kunnen doen.