Hoewel zeer ongebruikelijk heeft de kerkenraad besloten de kerkdiensten van 15 maart te laten vervallen! in verband met het coronavirus. We vragen de kringen om een invulling te verzorgen in overleg met hun leden. (zowel de actieve leden, als de minder actieve leden). Voor latere diensten deze maand willen we verder kijken naar mogelijkheden, maar voor aanstaande zondag is dit te kort dag. Meer informatie en richtlijnen kunt u vinden op : https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/

Dit is een ingrijpend besluit en u zou kunnen denken dat een situatie als deze bij uitstek een moment is om juist naar de kerk te komen. Dat begrijpen we. Maar toch doen we dit aanstaande zondag niet. Er zijn heel veel manieren om elkaar in kleiner verband te ontmoeten en zo kerk te zijn. Dat is wat anders dan een samenkomst als gemeente, maar ook waar 2 of 3 zijn vergaderd in Zijn naam is God in hun midden. Wilt u bidden voor elkaar, voor de wereld en voor wijsheid voor overheden. Maar ook voor wijsheid en creativiteit voor de kerkenraad in deze ongewone situatie, om dat te doen wat het beste is voor zijn Gemeente en het koninkrijk.