We kijken terug op de uitzenddienst op 19 februari waarin we een nieuwe fase ingingen rondom Geloof in IJsselstein. Dit was een bijzonder moment.  Mooi dat er naast veel gemeenteleden ook veel broers en zussen bij waren die van buiten onze gemeente zijn aangesloten bij Geloof in IJsselstein. Een bijzonder moment. De dienst is terug te luisteren via deze link. We hebben elkaar Gods zegen toegezongen met een lied van Sela, dat hieronder staat.

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam! 

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!