Op 18 november was er een gezamenlijke gemeentevergadering van de Ankergemeente en de GkV Nieuwegein. In deze vergadering hebben we gesproken over de toekomst van onze gezamenlijke nieuwe gemeente.

De weefgroep is voorgesteld en heeft een korte uitleg van het door hen opgestelde weefplan gepresenteerd.

Bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuwe visie. Tijdens deze gemeenteavond hebben we een start gemaakt met elkaar in visievorming. Door wat en hoe kenmerkt onze nieuwe gemeente zich? Wat vinden we belangrijk? Zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan over onze visie op gemeente en kerk, onder leiding van Klaas Quist van het Praktijkcentrum.