Op 3 juni was de tweede vergadering over het thema ‘Vrouw in het ambt’, nadat er kort vragen gesteld konden worden over de financiën.

Tijdens deze avond is goed gebruik gemaakt van Multimedia, zodat ook de mensen thuis mee konden spreken. Dit via de internetverbinding, Menti en Whatsapp. De ervaringen waren positief.

Deze tweede avond was vooral bedoeld om input te geven aan de kerkenraad. Dit is volop gebeurd. Mocht u uw advies willen toelichten of nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de ambtsdragers.