In januari 2020 hebben we een uitzendingdienst gehad waarin we Geloof in IJsselstein hebben uitgezonden. Geloof in IJsselstein (GiIJ) heeft daarna vervolgstappen gemaakt. Binnen GiIJ is er gesproken over de weg die zij in willen slaan als gemeenschap. GiIJ is van plan om een kerkelijk werker aan te stellen. Een zelfstandige status is hiervoor noodzakelijk.

Het is volgens de kerkelijke regelingen in de GKv niet zomaar mogelijk om zelf een nieuwe gemeente op te richten. Dit institueren van een gemeente moet gedaan worden door een ‘moedergemeente’, met instemming van de Classis. Het ligt voor de hand dat deze rol van moedergemeente toevalt aan de GKv Nieuwegein, aangezien GiIJ voortkomt uit onze gemeente. De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergaderingen in het najaar van 2020 ingestemd met deze route, en wil graag medewerking verlenen aan deze institueren van GiIJ als zelfstandige gemeente.

Om deze route verder in te kunnen is naar het kerkrecht ook de instemming van de gemeente vereist. Deze instemming is in de gemeentevergadering van 16 februari verkregen. Daarna heeft ook de classis steun hiervoor uitgesproken in de vergadering van maart 2021.

Op 28 maart zal daarom de institueringsdienst voor Geloof in IJsselstein plaatsvinden. Deze dienst gaat uit van de GKv Nieuwegein en Geloof in IJsselstein samen. Deze samenkomst is online te bekijken via het youtube-kanaal van Geloof in
IJsselstein of ga naar geloofinijsselstein.nl/livestream.