Vanaf 28 maart komen de kinderbijbeldienst en zondagschool weer fysiek bij elkaar in de Lotus!
Om de week ontmoeten we elkaar van 11.45 tot 12.45. De komende data zijn: 28 maart, 11 april, 25 april en 9 mei.

Hiervoor kan je je kind(eren) weer aanmelden in Scipio.

Om de kinderbijbeldienst en zondagschool veilig te houden spreken we het volgende af:

  • Kinderen die verkouden zijn of andere corona gerelateerde klachten hebben slaan de kinderbijbelclub over
  • Bij het brengen en halen van de kinderen dragen de ouders een mondkapje en blijven ze buiten staan. Ook
    houden de ouders afstand van de leiding en van elkaar.

We gaan er een leuke tijd van maken en we hopen dat er weer veel kinderen bij zullen zijn!